Diensten

De tuincentrumbranche staat, meer nog dan de retail in zijn algemeenheid, voor een enorme uitdaging. Branchevervaging en het internet maken de tuincentra steeds minder relevant voor de consument. En dat is juist waar het om gaat! Bied ik mijn consument voldoende, zodat zij fan van mij zijn en steeds weer terugkomen? Want als zij terugkomen kan ik die bloeiende onderneming zijn.

Maar om te kunnen bloeien moet je weten wat je wilt, je plaats kennen in je marktgebied en gezond en vitaal zijn. Garden Retail Management Support helpt bij het maken van die analyses, plannen en de uitvoering daarvan, al dan niet in samenwerking met andere specialisten. Hiervoor biedt Garden Retail Management Support het volgende dienstenpakket.

Retail Support

Retail Support bestaat uit een pakket van diensten welke gericht zijn op het helder in kaart brengen van uw bedrijf in zijn gegeven situatie. Externe en interne analyses vormen de basis voor een gestructureerd en resultaatgericht advies en/of plan van aanpak. Binnen Retail Support biedt Garden Retail Management Support vier diensten aan:

  • Markt- en haalbaarheidsonderzoek
  • Ondersteuning bij financieringsaanvragen
  • Lay-out en routing
  • Tuincentrum-check

Management Support

Garden Retail Management Support weet als geen ander dat het analyseren van omzetgegevens en bedrijfsexploitaties  en het opzetten van begrotingen en jaarplannen slechts de eerste stappen vormen in het proces naar resultaatverbetering.
Het valt of staat bij de uitvoering van de adviezen en/of  verbeterplannen. De praktijk leert dat daar vaak het knelpunt zit. Garden Retail Management Support biedt de praktische hulp door de ondernemer periodiek te begeleiden aan de hand van de gestelde doelen (KPI’s) en benchmark met collega’s.

Team Support

De razendsnel veranderende retail wereld vraagt topsportprestaties van u als ondernemer.
Echter, u kunt het niet alleen en u bent, zeker in de uitvoering, afhankelijk van uw team. U weet waar u voor staat en waar u voor wilt gaan! De vraag is of u uw personeel daarin ook heeft meegenomen? Stralen zij in hun doen en laten uit waar u als ondernemer voor staat? Vanzelfsprekend gaat het vaak over personeelskosten, niet verwonderlijk omdat dit ook ca. 45% van de bedrijfskosten betreft. Dit moet het signaal zijn om meer dan gemiddeld aandacht te besteden aan uw personeel. Competent en goed geïnformeerd personeel betekent in de regel betrokken personeel, zij die samen met u het verschil maken!

Business Support

Door de lange staat van dienst kent Garden Retail Management Support de totale tuincentrummarkt en heeft het kennis van vele aspecten van de bedrijfsvoering in de retail. Dit maakt dat Garden Retail Management Support dienstverlenend / ondersteunend kan en wil zijn voor leveranciers, dienstverleners en overheden, op die momenten dat zij actief zijn of willen zijn in de tuincentrumbranche.

Scroll naar boven