DIENSTEN

Retail Support

Retail Support bestaat uit een pakket van diensten welke gericht zijn op het helder in kaart brengen van uw bedrijf in zijn gegeven situatie. Externe en interne analyses vormen de basis voor een gestructureerd en resultaatgericht advies en/of plan van aanpak. Binnen Retail Support biedt Garden Retail Management Support vier diensten aan.

AdobeStock_568463386

Markt- en haalbaarheidsonderzoek

Door middel van markt- en haalbaarheidsonderzoek brengen wij op een gestructureerde wijze en op basis van actuele gegevens, uw kansen in de markt in beeld. Waar mogelijk doen wij dit op assortimentsbasis.

 • Vaststelling van het verzorgingsgebied.
 • Berekening marktomvang.
 • Analyse van primaire en secundaire concurrentie en het effect daarvan in de markt.
 • Analyse marktaandeel van het tuincentrum, zo mogelijk,  op assortimentsbasis
 • Tuincentrum specifieke potentieberekening.
 • Conclusie en advies inzake het vergroten van het marktaandeel en waar mogelijk van specifieke assortimenten en het effect daarvan op de benodigde w.v.o., voorraad en personele inzet.

Wordt een dergelijk marktonderzoek ingezet in het kader van nieuwbouw of beoogde uitbreiding, dan wordt dit onderzoek uitgebreid naar een Haalbaarheidsonderzoek. Er volgt dan een aanvulling met onderdelen zoals:

 • Concept investeringsbegrotingen.
 • Concept exploitaties.
 • Conclusie en advies m.b.t. de haalbaarheid van de beoogde plannen.
gardenrms-img-19-17

Ondersteuning bij financieringsaanvragen

Het verkrijgen van een financieringsvorm in het huidige economische klimaat is niet zelden het obstakel om te komen tot verbouw/nieuwbouw of investeringen in inventaris e.d.

Garden Retail Management Support heeft vele jaren ervaring met de onderbouwing van dergelijke aanvragen en heeft daarmee een relatie opgebouwd met banken. Aanvragen welke altijd tot stand komen in samenwerking met de accountant van de betrokken ondernemer.

In de hedendaagse tijd is het niet vanzelfsprekend dat financieringen via banken lopen. Garden Retail Management Support heeft contacten in het veld die ondernemers kunnen helpen bij de bemiddeling van een alternatieve financiering.

gardenrms-img-19-18

Lay-out en routing

Wanneer we spreken over de lay-out van een tuincentrum, hebben we het feitelijk over de buitenmaten en de oppervlakten van de verschillende ruimten. Zo is de verdeling van de ruimten qua ligging van invloed op de te implementeren routing.

Met het begrip routing wordt niet anders verstaan dan “de opeenvolging van de gepresenteerde assortimenten en de weg welke de consument moet of kan volgen”.
De praktijk leert dat de lay-out in veel gevallen al een feit is. Er is sprake van een bestaand gebouw of de ondernemer heeft een architect al een ontwerp laten maken.

gardenrms-img-19-19

Tuincentrum-CHECK

Het marktonderzoek is een externe analyse, de tuincentrumcheck is de interne analyse. Deze interne analyse wordt door Garden Retail Management Support op drie niveaus aangeboden. De deelniveau’s kunnen ook afzonderlijk afgenomen worden. Het gaat om de volgende onderdelen:

 • Analyse & Advies van het tuincentrum op onderdelen o.a. zoals ligging, bereikbaarheid, website, verzorging, presentatie en personeel. Er wordt een beeld geschetst over hoe de consument uw tuincentrum ervaart.
 • Analyse & Advies van de interne organisatie. Een gedegen en gestructureerde organisatie met een duidelijke communicatiestructuur en gedegen planning, vormen het fundament voor het slagen van de commerciële operatie.
 • Analyse van & Advies over de winstgevendheid en vitaliteit van de organisatie, o.a. met behulp van een Trinity analyse. Een analyse welke vertrekpunt vormt voor een gedetailleerde analyse van de prestatie indicatoren en hun onderlinge samenhang.

Hulp nodig? Of wilt u even van gedachten wisselen?

Garden Retail Management Support adviseert en ondersteunt u bij het analyseren van uw bedrijfssituatie en het opstellen en implementeren van plannen op weg naar een bloeiende onderneming.

Bezoekadres

Garden Retail Management Support
Vlietskade 7010
4241 WR Arkel
Nederland

+31 (0)6 38 04 8000
info@gardenrms.eu

Scroll naar boven