smie_rond

REVIEW

Smiemans Projecten

Als u als ondernemer in de tuinretail plannen heeft om uit te breiden, aan te passen of nieuw te bouwen, dan zijn er veel zaken die overwogen moeten worden. In deze tijd is een opdrachtgever dan ook gebaat bij een totaaladvies dat aansluit bij zijn toekomstvisie en waarin alle aspecten op haalbaarheid, functionaliteit en betaalbaarheid zijn onderzocht.

Is er markt voor de nieuwe ontwikkeling en wat zijn de juiste financiële prognoses?
Beoogd gebruik, invulling, routing en logistiek zijn belangrijke aspecten. Maar ook zeker de constructie incl. alle techniek en bouwkundige oplossingen dienen te voldoen aan de wensen, zowel qua uitvoering als budget. Het gebouw faciliteert tenslotte het succesvol ondernemen.

Flexibele oplossingen zijn hierin een must en de samenwerking van diverse partijen binnen de keten kan hierin sterk doen bijdragen. De uitkomst is dan veelal groter dan de som der delen. Wij zien dan ook veel voordelen in de  samenwerking met Garden Retail Management Support. Een samenwerking die het advies naar de klant alleen maar sterker maakt. En de lange ervaring van Rob aangevuld met zijn gedrevenheid maakt het als een erg plezierige en uiterst deskundige partner.

Scroll naar boven